SANOF, S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 10.494, foli 9.506, secció 2ª, foli 103, full 124.440, amb CIF B-58985979. Aquesta empresa és propietària del nom de domini grupmorales.com

Adreça:
Fogars de Tordera, 63
08916 Badalona (Barcelona)
Telèfon: 93 464 03 84
e-mail: info@grupmorales.com

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 • L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
 • La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
 • Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris.
 •  SANOF, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 •  SANOF, S.L. manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça info@grupmorales.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2015,  SANOF, S.L., grupmorales.com, Tots els drets reservats.

 • Aquesta pagina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de SANOF, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús a  SANOF, S.L., quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de SANOF, S.L., que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit. S’autoritza la reproducció dels continguts textuals o gràfics, excepte amb finalitats comercials, i sempre que es citi la font.
 • L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 •  SANOF, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 •  SANOF, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 •  SANOF, S.L. no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control d’ SANOF, S.L. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència,  SANOF, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar  SANOF, S.L.. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.
 •  SANOF, S.L. no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 •  SANOF, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 • Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i  SANOF, S.L. es regiran per la legislació espanyola.
 • Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i SANOF, S.L. ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Badalona, Espanya.