• A través d’aquest avís legal,  SANOF, S.L. informa els usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a  SANOF, S.L. les dades personals que els són sol·licitades.
  • L’usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest lloc web o missatge de correu electrònic i acceptar-ne la tramesa, autoritza expressament a  SANOF, S.L. que tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades enviades.
  • La recollida i el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti té com a finalitat atendre la seva consulta, i l’enviament d’informació sobre els nostres serveis que distribueix aquesta entitat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l’electrònic.
  • Les dades personals que faciliti l’usuari hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i aquest haurà de respondre dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.
  •  SANOF, S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que l’usuari faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals de l’usuari.
  • L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el fitxer de  SANOF, S.L., rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la i oposar-se al seu tractament enviant un missatge de correu electrònic a info@grupmorales.com o una carta a  SANOF, S.L., Fogars de Tordera, 63 / 08916 Badalona (Barcelona).
  •  SANOF, S.L. li informa que aquest lloc web utilitza cookies. Per més informació consulti la nostre política de cookies.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació al lloc web de  SANOF, S.L., per tant no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des de aquest lloc amb altres webs.